Ogłoszenia - Przedszkole Nr 85 Gdańsk

Idź do spisu treści

Menu główne:

Karty do czytnika

Utworzyliśmy dla rodziców stronę do zamawiania dodatkowych kart dla opiekunów.
Link do zamawiania kart:   
Cena karty: 8zł


Kroki zamawiania karty:
1. Wejście w link
2. Wybranie  ilości kart. Dziecko w sumie może mieć 7 kart.
3. Uzupełnienie danych, o które poprosi system ( imię, nazwisko, klasa/grupa )
4. Przejście do płatności
5. Zapłata z konta internetowego
6. Odbiór karty w sekretariacie przedszkola ( czas oczekiwania do 14 dni)
 
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia dziecka
obowiązująca w Przedszkolu  nr  85 w Gdańsku
 
1.    W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).
2.           W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
3.    Dziecko z objawami chorobowymi jest niezwłocznie izolowane od grupy pod opieką pracownika przedszkola wskazanego przez dyrektora lub osobę go zastępującą – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie - izolatka.
4.    Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do pilnego odbioru dziecka z placówki.
5.    Osoba wskazana przez dyrektora/osobę zastępująca dyrektora, kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałymi dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
6.    Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
7.    Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki.
8.    Rodzice odbierają dziecko przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
Szanowni Rodzice
 
Informujemy, że nasza placówka czasowo zawiesza udział w akcji zbierania plastikowych zakrętek.
W związku z tym prosimy o NIE  przynoszenie  zakrętek do przedszkola. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego