Ogłoszenia - Przedszkole Nr 85 Gdańsk

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że przejściowe trudności spowodowane absencją chorobową znacznej części kadry pedagogicznej oraz związane z tym zakłócenia w działalności statutowej przedszkola uległy na tyle znaczącej poprawie, iż od dnia 15.04.2019 r. przedszkole funkcjonować powinno w normalnym trybie, w pełnym zakresie działaności dydaktyczno - wychowawczej.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim za zrozumienie i wyrozumiałość.Szanowni Państwo,

Urząd Miasta Gdańska podaje informację o lokalizacjach i godzinach otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Gdańska w 2018 roku

Szanowni Rodzice,

Dyrektor przedszkola przypomina o terminowym dokonywaniu opłat za przedszkole (do 10 każdego miesiąca). 
W związku ze zbliżającym się zamknięciem roku kalendarzowego informuję, że należności i zobowiązania muszą być uregulowane w nieprzekraczającym terminie do 10 grudnia br. 
Salda ksiąg rachunkowych muszą  być na 0. 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego